Ubezpieczenia dla firm:

 • Odpowiedzialności Cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia

 • Odpowiedzialności Cywilnej zawodu

 • Majątku firmy ruchomego i nieruchomości

 • Floty firmy

 • Cargo mienia w transporcie

 • Pracowników na życie

 • Ochrony prawnej

 • Ochrony podatkowej

 • Gwarancji finansowych

 • Utraty zysku BI

 • Inwestycji

 • Ryzyk budowy i montażu

 • Assistance

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu ( OC)

 • Auto Casco (AC )

 • Minicasco

 • Następstw nieszczęśliwych wypadków  ( NNW)

 • Asisstance w wyniku wypadku/ awarii/ kradzieży  (ASS )

 • Ochrony Prawnej

 • Gwarancji wartości pojazdu (GAP)

 • Szyb

 • Opon

 • Bagażu

 • Ochrony utraty zniżek

 • Bezpośredniej likwidacji szkód (BLS)

Grupowe ubezpieczenia pracownicze:

 • Na życie dla pracowników firmy

 • Następstw nieszczęśliwych wypadków  NNW

 • Zdrowotne

 • PPK Pracownicze Programy Kapitałowe

 • PPE Pracownicze Programy Emerytalne

Ubezpieczenia transportowe:

 • Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OCP)

 • Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Przewoźnika Drogowego ( OCZPD)

 • Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora

 • Kabotażu

 • Cargo mienia w transporcie

Ubezpieczenia medyczne:

 • Podmiotów Leczniczych

 • Świadczeniodawcy nie będącego podmiotem leczniczym

 • Zawodu Lekarza

 • Zawodu  Pielęgniarki

 • Zawodu Fizjoterapeuty

 • Innych zawodów medycznych

Ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży:

 • Następstw nieszczęśliwych wypadków dla przedszkolaków (NNW)  ,

 • Następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej (NNW),

 • Odpowiedzialność Cywilna Studenta, Praktykanta (OC)

 • Posagowe zabezpieczające finansowo przyszłość

 • Na wypadek poważnych zachorowań dzieci i młodzieży

 • Best Doctors  kosztów leczenia za granicą

 • Zdrowotne

Ubezpieczenia rolnicze:

 • Odpowiedzialności Cywilnej rolnika

 • Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym

 • Budynków rolnych

 • Mienia ruchomego

 • Upraw rolnych

 • Zwierząt gospodarskich

 • Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenia wyjazdów turystycznych:

 • Kosztów leczenia za granicą

 • Assistance

 • Następstw nieszczęśliwych wypadków

 • OC w życiu prywatnym

 • Bagażu i sprzętu sportowego

 • Kosztów odwołania wyjazdu

 • Kosztów anulowania rezerwacji noclegów i biletów lotniczych

Ubezpieczenia na życie:

 • Indywidualne

 • Grupowe

Ubezpieczena mieszkań i domów:

 • Budynków i budowli

 • Mienia ruchomego

 • Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 • Następstw nieszczęśliwych wypadków

 • Ochrony prawnej

 • Torebki

 • Nagrobka

 • Assistance

Ubezpieczenia zdrowotne:

 • Indywidualne

 • Rodzinne

 • Grupowe

 • Na wypadek poważnych zachorowań

 • Best Doctors kosztów leczenia za granicą

SKIERNIEWICE
ŁOWICZ
SOCHACZEW
KRAKÓW