Ubezpieczenia

 Ubezpieczenia dla firm:

 • Odpowiedzialności Cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia
 • Odpowiedzialności Cywilnej zawodu
 • Majątku firmy ruchomego i nieruchomości
 • Floty firmy
 • Cargo mienia w transporcie
 • Pracowników na życie
 • Ochrony prawnej
 • Ochrony podatkowej
 • Gwarancji finansowych
 • Utraty zysku BI
 • Inwestycji
 • Ryzyk budowy i montażu
 • Assistance

 

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu ( OC)
 • Auto Casco (AC )
 • Minicasco
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków  ( NNW)
 • Asisstance w wyniku wypadku/ awarii/ kradzieży  (ASS )
 • Ochrony Prawnej
 • Gwarancji wartości pojazdu (GAP)
 • Szyb
 • Opon
 • Bagażu
 • Ochrony utraty zniżek
 • Bezpośredniej likwidacji szkód (BLS)

 

Grupowe ubezpieczenia pracownicze:

 • Na życie dla pracowników firmy
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków  NNW
 • Zdrowotne
 • PPK Pracownicze Programy Kapitałowe
 • PPE Pracownicze Programy Emerytalne

 

Ubezpieczenia transportowe:

 • Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OCP)
 • Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Przewoźnika Drogowego ( OCZPD)
 • Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora
 • Kabotażu
 • Cargo mienia w transporcie

 

Ubezpieczenia medyczne:

 • Podmiotów Leczniczych
 • Świadczeniodawcy nie będącego podmiotem leczniczym
 • Zawodu Lekarza
 • Zawodu  Pielęgniarki
 • Zawodu Fizjoterapeuty
 • Innych zawodów medycznych

 

Ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży:

 • Następstw nieszczęśliwych wypadków dla przedszkolaków (NNW)  ,
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej (NNW),
 • Odpowiedzialność Cywilna Studenta, Praktykanta (OC)
 • Posagowe zabezpieczające finansowo przyszłość
 • Na wypadek poważnych zachorowań dzieci i młodzieży
 • Best Doctors  kosztów leczenia za granicą
 • Zdrowotne

 

Ubezpieczenia rolnicze:

 • Odpowiedzialności Cywilnej rolnika
 • Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym
 • Budynków rolnych
 • Mienia ruchomego
 • Upraw rolnych
 • Zwierząt gospodarskich
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

Ubezpieczenia wyjazdów turystycznych:

 • Kosztów leczenia za granicą
 • Assistance
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków
 • OC w życiu prywatnym
 • Bagażu i sprzętu sportowego
 • Kosztów odwołania wyjazdu
 • Kosztów anulowania rezerwacji noclegów i biletów lotniczych

 

Ubezpieczenia na życie:

 • Indywidualne
 • Grupowe

 

Ubezpieczena mieszkań i domów:

 • Budynków i budowli
 • Mienia ruchomego
 • Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ochrony prawnej
 • Torebki
 • Nagrobka
 • Assistance

 

Ubezpieczenia zdrowotne:

 • Indywidualne
 • Rodzinne
 • Grupowe
 • Na wypadek poważnych zachorowań
 • Best Doctors kosztów leczenia za granicą

 

U nas możesz wybrać dla siebie najkorzystniejszą ofertę

interesującego Cię ubezpieczenia