Nasze i Twoje punkty Obecnie zaufało nam ponad 17000 klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz klientów korporacyjnych. To dla nich otworzyliśmy kilka prężnie działających biur:

Co warto wiedzieć?

Tanie OC - zniżki składki OC
Składka podstawowa (wyjściowa) ma największy wpływ, ponieważ to od niej będą naliczane poszczególne zniżki i zwyżki. Wysokość składki podstawowej zależy między innymi od: strefy - miejsca zarejestrowania pojazdu, rodzaju pojazdu, pojemności silnika, ładowności, itp. Najważniejsza dla Ciebie jest strefa. Zakłady na podstawie szkodowości określają kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt stref ryzyka.


Dwie polisy oc pojazdu
Zmieniasz ubezpieczyciela i chcesz przenieść umowę ubezpieczenia OC pojazdu do innego zakładu ubezpieczeń. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia z nowym ubezpieczycielem musisz wypowiedzieć umowę z dotychczasowym zakładem ubezpieczeń, jeżeli tego nie zrobisz umowa automatycznie zostanie przedłużona na kolejny roczny okres.

Porada:

Jeżeli będziesz zmieniał zakład ubezpieczeń i nie chcesz płacić składki za dwie umowy ubezpieczenia OC pojazdu, radzę dostarczyć osobiście ubezpieczycielowi wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, a potwierdzoną kopię zachować, tak na wszelki wypadek ...


Porada dla osób mających zarejestrowany pojazd w strefie wyższego ryzyka
Jeżeli złożysz wniosek do zakładu ubezpieczeń, w którym jesteś w stanie udowodnić, że pojazd jest użytkowany w strefie niższego ryzyka (np. jesteś zameldowany w ..., ale faktycznie mieszkasz w ..., bo praca, nauka itp.). Zakłady ubezpieczeń uwzględniają takie wnioski, nie zawsze, ale spróbować warto.


Zmiana ubezpieczyciela

Jeżeli chcesz zrezygnować z aktualnego zakładu ubezpieczeń i przenieść umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych do innego towarzystwa ubezpieczeń musisz pamiętać, żeby najpóźniej na jeden dzień przed upływem aktualnego okresu ubezpieczenia powiadomić na piśmie zakład ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu.

Jeżeli tego nie zrobisz umowa ubezpieczenia zostanie automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy i nie będziesz mógł się z niej już wycofać.

Musisz jednak pamiętać, że umowa nie wznowi się automatycznie jeżeli nie opłaciłeś w całości składki za mijający okres 12 miesięcy. W takim przypadku, niezależnie od tego czy złożysz wypowiedzenie czy też nie, umowa ubezpieczenia wygaśnie.


Obowiązkowe OC pojazdu

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest jednym z najczęściej zawieranych ubezpieczeń w naszym kraju, jest ono również jednym z nielicznych obowiązkowych ubezpieczeń w prawie polskim. Każdy kto posiada pojazd musi, pod groźbą kar administracyjnych, zawrzeć umowę ubezpieczenia OC pojazdu.

Porada:

Jeżeli jesteś tylko kierowcą samochodu, którego właściciel wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC pojazdu, to bardzo ryzykujesz. Jeżeli spowodujesz szkodę, UFG wypłaci roszczenia uprawnionym do odszkodowania, natomiast do Ciebie wystąpi z regresem o jego zwrot. Zanim przekręcisz kluczyk w stacyjce sprawdź czy samochód ma ważną umowę ubezpieczenia OC.


Kary za brak OC pojazdu

Jeżeli jesteś właścicielem pojazdu, nie jest ważne czy z niego korzystasz czy nie, jeżeli pojazd jest zarejestrowany to musisz posiadać umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu. Umowę ubezpieczenia OC musisz przedłużać na kolejne okresy chyba, że pojazd sprzedaż lub wyrejestrujesz.

Opłata karna za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia OC pojazdu jest nakładana przez UFG na podstawie Art. 88 Ustawy. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych sumy wyrażonej w euro. Dla ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, opłata ta jest zależna od rodzaju pojazdu oraz okresu pozostawania posiadacza pojazdu mechanicznego bez ochrony ubezpieczeniowej


Wypowiedzenie OC

Jeżeli chcesz zmienić ubezpieczyciela i przenieść umowę ubezpieczenia OC pojazdu do innego zakładu ubezpieczeń, musisz najpóźniej na jeden dzień przed końcem aktualnego okresu ubezpieczenia OC, powiadomić na piśmie dotychczasowego ubezpieczyciela o jej wypowiedzeniu. Umowę możesz wypowiedzieć wcześniej tylko gdy kupiłeś używany samochód, jeżeli się zdecydujesz wypowiedzenie musisz złożyć przed upływem 30 dni od daty zakupu samochodu.


Co to znaczy wypowiedzieć umowę najpóźniej na jeden dzień przed?

Jeżeli wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdu dostarczysz ubezpieczycielowi osobiście w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel potwierdzi Ci przyjęcie wypowiedzenia, to wypowiedzenie umowy OC pojazdu będzie skuteczne.

Jeżeli wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdu prześlesz listem poleconym to ryzykujesz, że wypowiedzenie umowy w ten sposób nie będzie skuteczne:
* nie masz potwierdzenia przyjęcia wypowiedzenia przez ubezpieczyciela,
* nie masz pewności czy list dotarł do ubezpieczyciela w określonym terminie (nie ma znaczenia data nadania listu tylko data doręczenia),
* jeżeli w międzyczasie podpisałeś umowę ubezpieczenia OC pojazdu z nowym ubezpieczycielem to masz dwie umowy ubezpieczenia OC i płacisz podwójnie.


Sprzedaż samochodu a OC

W razie sprzedaży pojazdu na kupującego przechodzą Twoje prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC. Kupujący może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC pojazdu i ma na to dwa terminy. Pierwszy, przed upływem 30 dni od daty zakupu pojazdu, umowa ubezpieczenia rozwiąże się wtedy po 30 dniach od daty kupna pojazdu. Drugi, najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu na jaki umowa ubezpieczenia była zawarta, umowa ubezpieczenia rozwiąże się z upływem tego okresu.


Kupno samochodu a OC

W przypadku samochodu ubezpieczanego na terytorium Polski po raz pierwszy np. nowy lub sprowadzony z zagranicy, najpóźniej w dniu rejestracji jesteś zobowiązany do zawarcia umowę ubezpieczenia OC. Nie dotyczy to pojazdów historycznych, które należy ubezpieczyć przed ich wprowadzeniem do ruchu.

Jeżeli zawierasz umowę ubezpieczenia OC pojazdu przed rejestracją samochodu, na żądanie zakładu ubezpieczeń, jesteś obowiązany do przedstawienia zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej z konieczności uzyskania homologacji. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia OC nie zarejestrujesz samochodu, możesz odstąpić od umowy, powiadamiając o tym na piśmie zakład ubezpieczeń.


Sprzedaż samochodu a OC

W razie sprzedaży pojazdu na kupującego przechodzą Twoje prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC. Kupujący może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC pojazdu i ma na to dwa terminy. Pierwszy, przed upływem 30 dni od daty zakupu pojazdu, umowa ubezpieczenia rozwiąże się wtedy po 30 dniach od daty kupna pojazdu. Drugi, najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu na jaki umowa ubezpieczenia była zawarta, umowa ubezpieczenia rozwiąże się z upływem tego okresu.